Tilbage til oversigten

Frugten af frivilligt arbejde

Af Rebekka Dyreholt Kristensen

Jens Erik og Steffie Asmussen har altid haft et hjerte for at hjælpe mennesker. De har især haft fokus på at hjælpe dem fra andre lande. Før asylcenteret kom til Herning hjalp de migrantarbejdere. I dag hjælper de flygtninge fra Ikast-Brande og Herning Kommune.

De flygtninge som kommer til Jens Erik og Steffie Asmussen for at få hjælp, har efterladt alt hvad de ejer i deres hjemland. Det er derfor også de mest basale ting, de står og mangler. En af de ting Steffie Asmussen hjælper med, er at skaffe tøj til de mange flygtninge. Det gør hun enten gennem kirken, genbrug eller andre, de samarbejder med. Herudover er der også brug for hjælp med bl.a. kommunen og udlændingestyrelsen.

Da der kom et asylcenter til Herning for fire år siden, hjalp Jens Erik Asmussen hovedsageligt med at få familiesammenføring til flygtningene. Han hjælper dem desuden også med at søge de ting, som man er berettiget til i Danmark for at overleve. Han hjælper desuden med at udfylde jobansøgninger og til at søge arbejde.

En ekstra mor

Det er ikke bare det praktiske Jens Erik og Steffie Asmussen byder ind med. For mange unge kommende mødre fungerer Steffie Asmussen som en bonus mor. Hun tager både med til lægebesøg, undersøgelser hos jordmoderen, scanninger, sundhedsplejerske og har endda overværet mange fødsler, hvor hun har været en støtte for de unge flygtninge.

Steffie Asmussen beskriver sig selv som mor til de unge kvinder, der ofte i en meget ung alder selv er blevet mor til flere børn. Derudover fungerer hun og Jens Erik Asmussen som bindeled mellem læge og flygtning, da der nogle gange kan være behov for hjælp til forståelse, og nogle gange er der også brug for en oversættelse.

Starten på det hele

Da asylcenteret åbnede i Herning for fire år siden, havde Åbenkirke planlagt en Kulturdag. Kirken valgte at invitere hele asylcenteret med, og lejede endda en bus til dem, så der ikke var nogen problemer med transport. Jens Erik Asmussen faldt i snak med organisatoren fra Asylcenteret, der i øvrigt også selv var flygtning. Han og Steffie Asmussen valgte så at invitere flygtningen hjem til sig, og her fik de så en længere snak. Samtalen ledte til flere besøg, og de endte med at have et tæt venskab. Gennem denne flygtning har Jens Erik og Steffie Asmussen lært mange andre flygtninge at kende. Flygtningen har gode engelsk-kundskaber, og har derfor hjulpet dem med at kommunikere med andre flygtninge.

I dag har mange af flygtningene, der kom med asylcenteret, fået arbejde og lært godt dansk. Dog var der brug for hjælp til kommunikationen, da de først kom hertil. I dag har flygtningen fået familiesammenføring med sin kone, færdiggjort sin universitetsuddannelse og fået et lille barn. Jens Erik Asmussen mener, at det var en gudgiven anledning, at han mødte netop denne flygtning, for han var med til hjælpe ham og hans kone til at hjælpe andre flygtninge.

Kirkens bidrag

I dag tilbyder kirken både Integrationscafé og netværksgruppe for de flygtninge, der ønsker at være en del af det. I Integrationscaféen hjælper de frivillige arbejdere bl.a. med at gennemlæse vigtige dokumenter. Herudover skaffer de også tøj og hjælper til med andre praktiske behov. Som Jens Erik og Steffie Asmussen siger:

– Vi hjælper til, hvor der er behov for det.

Netværksgruppen har fokus på det sociale samvær, men også på ens gudsforhold. En del af disse deltagere kommer også til gudstjeneste i Åbenkirke om søndagen.

Arbejde der gør en forskel

Det er ikke alle Jens Erik og Steffi Asmussens oplevelser med det frivillige flygtninge arbejde, der er blevet til succesoplevelser. Nogle flygtninge får afslag på asyl i Danmark. I forsøget på at flygte fra deres hjemland, er der mange familier, der omkommer. Nogle bliver skudt ved grænseovergange, drukner i Middelhavet, bliver udsat for tortur, og langt de fleste får dybe ar på sjælen, hvis ikke også på kroppen. Mange har brug for professionel hjælp, når de endelig når frem til Danmark.

Jens Erik Asmussen fortæller, at det føles som om nogen tager deres børn fra dem, når deres unge flygtningevenner ikke får asyl. Særligt hårdt fordi han ved, hvad de bliver sendt hjem til. Det stopper dog ikke Jens Erik og Steffie Asmussen fra at hjælpe andre flygtninge

– Det er det hele værd, også selvom det kræver mange ressourcer, siger Jens Erik Asmussen.

De fortæller, at de får det godt i både krop og sjæl, når de hjælper andre. De kan tydeligt mærke, at deres arbejde gør en forskel, og det er også derfor, de fortsætter det. Dette kan de f.eks. mærke, når en flygtning har fået bevilliget familiesammenføring, og de er med til at hente familien i lufthavnen. Jens Erik Asmussen beskriver denne oplevelse som meget bevægende, for det er ofte, at manden ikke har set sin familie i flere år.

Frivillighed

Juletiden er over os, og ligesom mange danskere, er der også en gruppe flygtninge, der har brug for en hånd til at få en god jul. Hvert år tilbyder Herning Care julepakker til dem, der har brug for det, og de seneste år har flere flygtninge været en del af modtagerne.

Jens Grevsen er en de frivillige medarbejdere, der året rundt arbejder for at få dette projekt stablet på benene. For ham handler det om at give andre en glædelig jul. Som frivillig kan han få lov til at gøre en forskel for andre mennesker.

Mere fra bloggen