Tilbage til oversigten

Økonomiske mirakler i foråret 2023

Af Pia Dyreholt Grevsen

Åbenkirke havde i 2020 fået tilsagn fra banken om at kunne få en kassekredit på 14 mio. kr. Vi havde ikke været opmærksomme på, at kassekreditten skulle nedskrives med 5 mio. kr. , når Olufsgade 10, Åbenkirkes gamle lokaler, var solgt.

Åbenkirke havde lavet et treårigt driftsbudget, hvor salget af Olufsgade var med, og hvor vi stadig havde brug for de 14 mio. kr. Der var ikke blevet talt om den store nedsættelse af kassekreditten på møder mellem banken og Åbenkirke. Det hele stod med småt, og der var ikke noget, som virkede iøjnefaldende, som et problem eller udfordring.

De 5 mio. kr. var hele tiden regnet med i kirkens byggebudget, så da bankrådgiveren for nylig nævnte, at lånet skulle nedsættes med 5 mio. kr., fik kirken en åbenlys udfordring.

– For at byggeriet ikke skulle gå i stå, og hele foretagendet blive meget dyrere, havde vi brug for et økonomisk mirakel, fortæller Lene Olesen som er regnskabsansvarlig og gift med ledende præst Lars Bo Olesen.

Penge som skulle skaffes i en fart

På gudstjenesten søndag d. 26. marts fortalte Lene Olesen om kirkens økonomiske udfordringer for at kunne fortsætte med byggeriet. Det blev gjort klart, at det var nødvendigt, at en rigtig stor del af pengene skulle skaffes inden mandag morgen d. 27. marts, dvs. dagen efter. Der blev givet følgende muligheder, hvorpå menigheden kunne støtte og hjælpe økonomisk: Man kunne give engangsbeløb, månedlige faste beløb eller der var lånemuligheder, hvor Åbenkirke fik lov til at låne penge af forskellige folk i menigheden, som havde en opsparing stående, som de ikke skulle bruge lige nu.

Den store indsamling

-Der blev givet mange løftesedler på gudstjenesten søndag d. 26. marts. Det løb op i ca. 1,2 mio. kr., som ville komme ind over de næste par år. Derudover var der en god flok,  som gav med det samme. Der kom gaver ind på i alt ca. 1,85 mio. kr. Dvs. kontante gaver, sponsorgaver og i form af lønnedgang. I løbet af de fire første dage kom der over 1,5 mio. kr. ind.

Derudover fik vi lånetilbud på kr. 3,35 mio. kr. fra folk fra menigheden mfl. Det bliver i alt ca. 6,4 mio. kr., når man lægger det hele sammen. De følgende dage var der nogle, som betalte kontante beløb ind på mellem 10 og 50.000 kr., og det var personer, som ikke havde givet en løfteseddel, fortæller Lene Olesen.

En overrasket bankrådgiver

Lene Olesen havde gjort det klart for bankrådgiveren, at vi stadig havde brug for de 5. mio. kr., som banken mente, at vi ikke længere kunne låne. Uden pengene ville bygningsprojektet stoppe, og vi ville miste de håndværkere, som vi havde entreret med.

-Vi havde brug for at få bygningen vurderet til 29. mio. kr., for at kunne få lov til at låne det, som vi havde brug for, nemlig 50% af vurderingsprisen. Bankrådgiveren mente ikke, at vi ville kunne få det vurderet til 29 mio. kr., fortæller Lene Olesen.

Alt dette var noget som Lene og bankrådgiveren havde snakket om, inden at situationen blev bekendtgjort for menigheden søndag d. 26. april.

Bankrådgiveren havde lovet at ringe tilbage til Lene med svar på, hvilken hjælp han evt. kunne give. Da han efter nogle dage ringede til Lene, blev han noget forbløffet over at høre fra hende, at kirken ikke længere havde akut behov for hjælp.

-Jeg sagde til bankrådgiveren, at vi ikke længere havde brug for en vurderingsmand her og nu. Han lød helt måbende og overrasket. “Den havde han ikke lige set komme”, fortæller Lene med et smil.

Niels-Peter Hedegaard og Lene Olesen har besluttet at aftale et nyt møde med den overraskede bankrådgiver. Her vil de fortælle ham, hvad der er sket, og hvorfor kirken ikke længere står i et akut behov for at få lånet forøget.

Tillid til Gud

-Til trods for, at jeg blev orienteret om, at lånet skulle nedskrives, oplevede jeg en indre ro. “Nu må Gud vise hvad han kan”, tænkte jeg!

– Jeg havde tillid til Gud i denne pressede situation. Nu har vi gjort hvad vi kan, og Gud er nødt til at hjælpe os! Det er Gud, der har givet os de her bygninger. Vi har allerede nu oplevet, hvor mange ting, Gud har ladet lykkes for os. Ting som er gået så nemt, og som viser os, at Gud virkelig er med i dét, som vi her har gang i, siger Lene overbevisende.

På et møde for ledelsen i kirken fremlagde Lene nogle forslag, som hun følte, at Gud havde lagt hende på hjerte. Hun foreslog, at der skulle laves et budgetstop for de forskellige teams i kirken, og at medarbejdere også skulle være villige til at gå ned i løn. Lene oplevede, at der var opbakning fra ledelsen for de tiltag, som Gud havde lagt hende på hjerte.

-Det er vigtigt, at vi fastholder budgetstoppet, at vi ikke bare bruger løs. Vi skal kunne stå klar til at betale folk de penge tilbage, som de har lånt til kirken, med en måneds varsel, siger Lene.

Store hjerter og villighed til at hjælpe

 -Det er virkelig fantastisk at se menighedens opbakning, og mærke hvordan der er en brand for færdiggørelsen af de nye bygninger!

-Jeg er meget og totalt overrasket over, hvor hurtige folk har været til at give. Det er vildt, at det her overhovedet har kunnet lade sig gøre, siger Lene, som er rørt over folks store hjerter og villighed til at hjælpe.

-Der har også været et enigt lederskab igennem det hele, og ellers havde det heller ikke kunnet lade sig gøre, afslutter Lene.

Mere fra bloggen