Tilbage til oversigten

Rishiban vil inspirere mennesker til et liv med Gud

Af Pia Dyreholt Grevsen

-Da jeg var barn fik jeg en del profetier, også fra folk fra andre lande, som slet ikke kendte mig. Det bekræftede mig i, at jeg havde et kald, men jeg havde brug for, at Gud ledte mig derhen, altså ledte processen. De sidste par år er jeg også blevet bekræftet af flere mennesker i, at det at blive præst er den vej, som Gud vil, at jeg skal gå, siger Rishiban Rudratheesan, som er leder for OC Media og Creative Production i Åbenkirke Herning.

Rishiban er 25 år og er lige blevet færdiguddannet som bygningskonstruktør.

For et år siden blev han opmuntret til at blive præsteaspirant, men han havde brug for at tænke og bede over det.

 -I den periode kunne jeg mærke, at der kom noget frem, som jeg måske havde prøvet at løbe fra, en kaldelse fra Gud. Jeg havde oplevelsen af, at det var det rigtige, og at jeg skulle sige ja, fortæller Rishiban.

Forventninger til aspirantforløbet

-Jeg vil gerne have en forståelse for, hvordan det at “bygge kirke” hænger sammen. Det gælder alle områder, men det kunne fx være det økonomiske og det åndelige. Specielt det med rådgivning og discipelskab. Jeg vil gerne være rigtig dygtig til at inspirere og hjælpe mennesker i hele hverdagslivet. At hjælpe mennesker med at udvikle deres gaver og evner, så de kan blive den bedste udgave af sig selv. Jeg vil gerne forkynde Guds ord og det på en sådan måde, at det er enkelt og håndgribeligt og henvender sig til alle uanset alder, fortæller Rishiban.

Begejstret for at “bygge kirke” i en tidlig alder

-Som otteårig begyndte jeg at drømme om at “bygge kirke” professionelt, når det handler om tv. Så da online-delen kom, koblede jeg mig på dét at være med til at bygge den del op i frikirkelige sammenhænge, fortæller Rishiban begejstret.

-Min drøm er fortsat at hjælpe med til at udvikle vores online-del og at være med til at nytænke kirke online, siger Rishiban.

Rishiban påpeger vigtigheden af, at man stadig kan være med til gudstjeneste uden nødvendigvis at møde op fysisk, hvis man skulle være forhindret.

Rishiban er Creative Director i sit eget firma, som hedder LiveSolution ApS

Hele visionen med firmaet er at bringe visioner til live. Han har i over et årti arbejdet med live-eventproduktioner, alt fra små til større setups.

Rishiban startede sit firma LiveSolutions i 2019, og derefter er det gået stærkt.

Der har været utrolig mange opgaver og jobs i 2019 og 2020, hvilket har ledt til udvidelse af firmaet henover 2021-2022.

-Jeg laver totalløsninger indenfor lyd, lys, medie og tv-produktioner. Herunder udlejning, salg, installation og rådgivning. Snart bliver firmaet udvidet til andre brancher, fortæller Rishiban.

Spændt på hvad fremtiden bringer

-Livet har lært mig at bevæge mig i retning af, “hvor vinden blæser”. Med andre ord hvad Helligånden leder mig til. Om jeg bliver ansat som præst et sted eller starter flere virksomheder op, kan jeg ikke svare på. Da jeg var otte år, lagde Gud nogle drømme i mit hjerte. Mange af de ting ser jeg ske omkring mig lige nu – og tænk jeg er kun 25 år, siger Rishiban, glad og forundret.

Mere fra bloggen