kirke, men ikke som du kender

Vi inspirerer mennesker til at opleve Gud og efterligne Jesus