Kirke er et fællesskab af mennesker, der er på opdagelse i livet.

Tro er ikke overbevisning om noget, imod bedre vidende. Tværtimod leder erfaringen med livet, viden og logiske reflektioner mennesker tættere på Gud hver dag. Det er vores oplevelse, at mennesker i alle kulturer søger Gud og søger fællesskabet med andre, som er på den samme rejse. I den kristne trosrejse kaldes det rejsefølge for “kirken”.  

Derfor kirken

Det kristne fællesskab bryder kultur, sprog og sociale barrierer ned mellem mennesker og skaber et fælles ståsted. Sådan er det vores oplevelse, at det stadigvæk fungerer.

Åbenkirke er et mødested for mennesker med vidt forskellig baggrund. For os er “kirke” et fællesskab af mennesker, der er på opdagelse i livet. Vi tror ikke, at der er noget bedre sted at opdage livet end hos Gud, livets Skaber.

Intet kommer af intet. Alt kommer af noget. Tro er en rejse ind i det "noget", som det tænkende menneske altid har undret sig over.

Derfor er vi ret optaget af Jesus Kristus.

Jesus er Guds Søn. Hvor mennesker har fejlet, har Jesus genoprettet forbindelsen til Gud. Jesus selv sagde “Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig”. Da Jesus døde og tre dage senere kom tilbage til livet, tog han ved dette straffen for alle menneskers fejl og synd og gjorde det muligt for os mennesker, at have nært fællesskab med Gud. 

Jesus fjernede på den måde skellet, synden, mellem Gud og mennesker. Det handler ikke om, hvad vi skal gøre for at komme nær Gud, men om, hvad Jesus allerede har gjort. Derfor er vi ret optaget af Jesus.

Tjenesteteamet (kirkens dagl.ledelse)

Åbenkirke formes af de over 300 frivillige medarbejdere i Herning, København og Ndola. Sammen udtrykker vi tro og fællesskab som mærkes i kirkernes daglige liv. Nogle få stabs- og ledelsesfunktioner er deltidslønnede. 

Åbenkirke har flere deltidsansatte præster.  Du er velkommen til at kontakte os for en samtale, eller du kan møde os ved et af kirkens undervisningstilbud, på kontoret eller ved kirkens gudstjenester.

Lars Bo Olesen

Ledende præst
lbo@aabenkirke.dk

Niels-Peter Hedegaard

Præst
nph@aabenkirke.dk | FB: nphedegaard

Simon Jørgensen

Præst
slj@aabenkirke.dk

Andreas Jørgensen

Præst
anj@aabenkirke.dk

Daniel Malan

Ungdomsleder og præste-aspirant
dma@aabenkirke.dk

Rishiban Rudratheesan

Præste-aspirant
ris@aabenkirke.dk

Lene Jørgensen

Forkynder
lej@aabenkirke.dk

Jørn Hyldgaard

Rejsende forkynder&foredragsholder jhy@aabenkirke.dk

Jens Erik Asmussen

International pastor jea@aabenkirke.dk

Esben Engholm

Lovsangspræst
ede@aabenkirke.dk

Chrissy Kristensen

Børne- og teenpræst
chr@aabenkirke.dk

Sponsorat

Åbenkirke er igang med at indrette sig på adressen Silkeborgvej 88 i Herning. Budgettet for projektet ender over 30 millioner.

I den nuværende fase skal vi selv rejse 4 millioner, og vi er godt igang. Vi mangler endnu 2,5 millioner. Private gaver, fonde o.a er også involveret.

Vil din virksomhed støtte op om fremtidens kirke og kulturscene i Herning, så overvej hvilken af sponsorpakkerne dit firma vil involvere sig med.

Hør mere på info@aabenkirke.dk. Dit firmasponsorat kan trækkes fra som firmaudgift.