TEXTILEN, er rammerne omkring kirke, foredrag og koncerter, og vi glæder os over snart at kunne åbne endnu flere kvadratmeter op for brug, når salen står klar henover sommeren.

Allerede nu har vi også større søgning på afholdelse af private arrangementer i bygningerne. Derfor introducerer vi nogle principper for lokaleudlejning til private fester, så eventafholdelse ikke blokeres som følge af private udlejninger.

For det første: lokalerne kan godt lejes til afholdelse af private fester.

For det andet: lokalerne kan reserveres op til 9 måneder før den private begivenhed – men ikke tidligere.

For det tredje: før 9 måneders fristen har alle offentlige arrangementer, klubber og grupper mulighed for at booke med førsteret. Efter 9 måneders fristen reserveres private og offentlige arrangementer med lige ret efter kronologisk rækkefølge.

For det fjerde: der gives rabat til privatpersoner, som er medarbejdere og/eller faste givere til brugerforeningerne (Åbenkirke, B&U, HerningCare)

Vi tror, at disse principper kan give både overblik og rimelighed i håndteringen af spørgsmålene vi får omkring udlejninger og brugen af lokalerne.

Du kan finde disse principper på medarbejdersiden, og du er velkommen til at skrive forespørgsler på udlejninger til info@aabenkirke.dk.