Tilbage til oversigten

Malene og Andreas Vejnø Andersen afslutter deres tid i Åbenkirke Ndola!

Malene og Andreas tog for 10 år siden til Zambia med en drøm om at starte en Åbenkirke. Efter en tid begyndte de at mødes med flere interesserede herunder Lene Holliday, Sylvester og Eva Lunda, samt Ines Francisco, som de besluttede at starte Åbenkirke Ndola med i januar 2018. Siden da har Åbenkirke Ndola udviklet sig til en blomstrende missional kirke, der tiltrækker de unge og påvirker samfundet omkring dem.

Fra begyndelsen fungerede Malene helt naturligt som den ledende præst og udgjorde sammen med Lene og Sylvester præsteteamet. Da Malene og Andreas, bl.a. i forbindelse med fødsler, måtte tage til Danmark i længere perioder, overtog Lene Holliday fra oktober 2020 rollen som ledende præst.

I den mellemliggende periode er kirken blevet ved med at trives og vokse, men har også været udfordret af samarbejdsproblemer og misforståelser på ledelsesplan.

Efter en længere periode hvor Både Niels-Peter og undertegnede (Lars) har været involveret i et forsøg på konfliktløsning, tog jeg i marts måned til Ndola for at få tingene afklaret og konflikten løst.

Besøget gav anledning til gode samtaler, der førte til ny forståelse, tilgivelse og forsoning mellem parterne.

Vi nåede dog ikke til et sted, hvor jeg var overbevist om, at et fortsat samarbejde, kunne foregå konstruktivt og med nødvendig tillid. Derfor besluttede vi, at slå en streg i sandet og gøre som Paulus og Barnabas (Apostlenes Gerninger 15:36-41), der efter personlige uoverensstemmelser, besluttede at fortsætte deres tjenester for Gud hver sit sted.

Helt praktisk betyder det at Lene Holliday fortsætter som ledende præst i Åbenkirke Ndola. Sylvester Lunda vil også fortsætte som præst i kirken. Malene og Andreas, vil sammen med deres 3 børn, Noah, Elisa og Levi returnere til Danmark og Åbenkirke i Herning, for en tid.

Malene og Andreas har haft afgørende betydning for tilblivelsen af Åbenkirke i Ndola og fortjener stor tak for deres utrættelige indsats. Det er naturligvis vanskeligt at forlade noget man har investeret så meget i, men det er det rigtige i denne situation.

De føler sig fortsat kaldet til Afrika og til at være involveret i kirkeplantning og træning af den unge generation. Derfor vil de bruge tiden i Danmark til, sammen med tjenesteteamet i Åbenkirke Herning, at finde ud af, hvordan det helt konkret skal se ud.

Vi står som tjenesteteam fuldt ud bag familien og deres kald og tjeneste. Vi er spændte på næste kapitel og ser frem til at have familien involveret i Herning, hvor de helt naturligt kommer til at være en del af kirkens liv og dagligdag.

Det er endnu ikke afklaret hvornår familien Vejnø kommer hjem, men planerne er sat i værk, og I vil høre nærmere, sikkert fra dem selv.

Lad os bede for dem og deres børn og om at deres flytning til Danmark må gå godt og om at denne tid må skabe en ny og stærk platform for det næste kapitel i deres liv og tjeneste. Lad os også bede for Åbenkirke i Ndola og for tjenesteteamet dernede og for kirkens fortsatte trivsel og vækst.

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at rette henvendelse til mig eller Niels Peter .

De bedste hilsner Lars Bo Olesen

Mere fra bloggen