Tilbage til oversigten

REFERAT FRA PULS-MØDET 30. JANUAR

Lille vidnesbyrd af Litzia Hjørnholm

-Jeg har bedt Gud om hjælp til at få solgt mit hus. Det er nu sket, endda til prisen, og jeg flytter i nyt hus til sommer ved Hald Ege.

Malene Vejnø Andersen om bøn

Ved gudstjenesten søndag 4. februar skyder vi bøn og fasteugen i gang med afsæt i årets tema ’Forbundet’.

Til brug gennem ugen er der lavet et andagtshæfte. Hver dag vil der være en video på Facebook med små andagter. I kirken er der et åbent bønnerum, mandag til fredag, 9.00 -20.00. Og fyraftensbøn, 17.00 -18.00 også mandag til fredag.

I øvrigt vil man fremover have mulighed for at være med i bøn om de emner, der kommer ind ved gudstjenesterne. Kontakt Malene for at være med.  

Simon Jørgensen om LIFT-konferencen i Åbenkirke 15.- 16. marts

Fredag klokken 15.00: Mulighed for at deltage i én ud af fem mulige workshops. Læs mere og tilmeld dig her

Fredag klokken klokken 19.30: Fællesmøde med personlige fortællinger og lovsang.

Lørdag klokken 10.00: Start på LIFT-dagen med overskriften Tro på det. Mere information og tilmelding på https://www.aabenkirke.dk/lift/

Om udleverede nøgler

Alle, der har nøgler til kirken, skal kontakte Camilla Jakobsen for at blive opdateret om alarmer mm.

Niels-Peter Hedegaard om discipelskab

-Vigtigt for os I Åbenkirke, at vi inspirerer mennesker til at opleve Gud og efterleve Jesus. Discipelskab er en relationel proces til at efterligne Jesus. Her bygger vi på kerneværdierne bibelsk forankret, relationel, fremadskridende, reproducerbar, enkel og tværkulturel. Discipelskabet kan ske i samtalen en-til-en. I mikrogrupper med oplæsning, samtaler om evangelierne og bøn. Og i netværksgrupper.

Tak til Dorthe Larsen og cafeteamet for dejlig mad.

Referat: Brian Duus Nørgaard

Mere fra bloggen