24.-25. marts 2023

Sidste tilmelding: Søndag d. 12. marts

Relationen til Gud

v. Thomas Christensen, ledende præst i Åbenkirke København

Hverdagen er fuld af relationer til folk, jeg kan mærke, se og høre. Netop dét gør relationen konkret og synlig. Men hvad med relationen til Gud, som jeg ikke kan opleve på samme måde? Hvordan kan jeg i min hverdag erfare nærværet af ham? – En oplevelse af, at han faktisk kan kommunikere med mig på forskellige måder? Og at jeg i min kommunikation med ham kan være ligefrem og naturlig.

Relationen til sig selv og andre

v. Lars Bo Olesen, ledende præst i Åbenkirke Herning

Præstationskulturen i samfundet kan sætte mig under pres. Sker det samme i min kirke, eller kan jeg her hvile i mig selv? Slappe af, hvor jeg ikke skal levere, præstere eller leve op til andres forventninger? Hvordan kan kirke være stedet, hvor jeg ikke skal gøre noget for at være noget?

Den usandsynlige relation

v. Thomas Hansen, ledende præst i Hillsong København

I dagligdagen møder jeg folk, hvis grundantagelser er helt forskellige fra mine. Skal jeg styre uden om disse personer? Eller kan jeg skabe en ægte relation til min nabo, kollega og mennesker, som kan have helt andre værdier end mig? 

Og hvordan skal jeg agere i forhold til Missionsbefalingen? Er jeg i samværet med de andre forpligtet til at præsentere min tro og overbevisning? Eller er målet med relationen bare relationen?

Relationen blandt kirkens medarbejdere, paneldebat

v. Eik Bidstrup, teamleder i Åbenkirke København. Ingrid Frederiksen, præst i Kirkeibyen, Kolding.              Peter Skov, leder af teamgrupper, Hillsong København. Ordstyrer Allan Høyer, DR-journalist

Mange af os i kirken er en del af en arbejdsgruppe. Er jeg her mest optaget af at opgaven lykkes? Eller er det min relation til de andre i gruppen, som er vigtig, hvor jeg i mit team får øje på mennesket først fremfor medarbejderen? Hvordan kan jeg være med til at skabe en teamkultur, som er præget af empati, opmuntring og positiv stemning? Et miljø, som er rart at være i.

Program

Fredag:

19:30

Åbningsmøde
Lovsang, profetisk inspiration og personlige fortællinger. 

Værter: Jørn Hyldgaard og Christina Christensen

21:00
Kaffe og hygge

 

Lørdag:

09:00
Morgenmad
Kaffe med rundstykker

10:00
Velkomst og fællessang

10:10
Session 1 // Relationen til Gud

11:00
Kaffepause

11:25
Session 2 // Relation til sig selv og andre

12:15
Frokost

13:45
Lovsang

14:00
Session 3 // Den usandsynlige relation

14:50
Kaffepause med servering

15:25
Session 4: paneldebat // Relation blandt kirkens medarbejdere

16:25
Tak for i dag

15.&16. marts 2024

Vi lever i en tid, hvor det er helt OK at tro. Men hvordan formidler vi tro på en tro-værdig måde? På en måde som giver mening for din kollega, nabo eller familie. LIFT2024 viser dig måder at gribe opgaven an på uden at være evangelist eller præst – selvom de også er velkomne. 

Overskriften for dagen er ’Lev troværdigt og tal med frimodighed’. Fire kompetente talere vil med deres særlige indsigt inspirere os og hjælpe os på vej, så vi netop i hverdagen kan fremstå troværdige og tale frimodigt om vores tro.

 

Dagens fire temaer:
Hvor meget fylder spørgsmålet om tro i folks liv? Ved Anne Mie Skak,
præst, PhD.

– Hvad tror folk på i Danmark?

– Er folk i dag mere eller mindre interesseret end tidligere i at tale om tro?

– Hvad er årsagen til en eventuel forandring her?

Hvilke personlige udfordringer kan afholde mig fra at snakke om tro?
Ved Lars Bo Olesen, ledende præst og leder af Højskolen Acts Academy

– Jeg er i tvivl om min tro på Gud. 

– Jeg mangler oplevelsen af Guds nærvær i mit liv.

– Jeg er ikke særlig skarp på min personlige fortælling.

– I en snak om tro vil jeg være nervøs for at blive opfattet som naiv eller

sekterisk. 

– Jeg er bange for at blive væltet omkuld af andres spørgsmål og

argumenter.  

Hvordan skaber jeg en troværdig fortælling om tro? Ved Niels-Peter
Hedegaard, præst, MA.

– Der er overensstemmelse mellem mine ord om tro og det liv, jeg lever. 

– Jeg er tryg i mit tros-pitch.

– Jeg har indsigt i væsentlige trosantagelser, andre navigerer ud fra. 

– Mit bedste argument er mit livs Gudsoplevelser.

Hvordan kommunikerer jeg bedst med andre om tro? Ved Johnny Hansen, Præst.            

– Jeg møder den anden på hendes banehalvdel. 

– Jeg går ind i en ligeværdig dialog. 

– Jeg bliver inspireret af Gud i dialogen med et andet menneske.

– Jeg viser interesse og har respekt for den andens værdier.

– Jeg kommer med brikker, der passer ind i hendes puslespil.

– Jeg taler om min tro i et hverdagssprog. 

– Min tilgang er, at jeg også kan lære noget nyt i samtalen.

Vi glæder os til en dag, hvor vi skal lytte til gode oplæg, synge sammen, nyde

dejligt mad og ellers bare hænge ud med hinanden.